تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج دندانپزشکان چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

80,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
80,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

برج مروارید دندانپزشکان

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

ali

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

فروش برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

2,170,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 140 متر
2,170,000,000 تومان / متری 15,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 140 متر

اجاره برج دندانپزشکان چیتگر

کوهک

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر
5 ماه
5 ماه

رهن برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

245,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 122 متر
245,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 122 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج مروارید در منطقه 22

کوهک

1,224,000,000 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,224,000,000 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر

رهن برج دندانپزشکان در چیتگر

کوهک

270,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 127 متر
270,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 127 متر

فروش برج مروارید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,647,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر
1,647,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر

فروش برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

1,647,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر
1,647,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 122 متر

برج دندانپزشکان در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
10 ماه

فروش برج دندانپزشکان منطقه 22

بلوار کوهک

1,326,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,326,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
error: