تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج 2 قلوی المپیک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 150 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 150 متر
1 سال
1 سال

فروش برج خاتم در منطقه 22

دهکده المپیک

5,845,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 167 متر
5,845,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 167 متر
1 سال
1 سال

فروش برج دو قلوی المپیک

دهکده المپیک

4,704,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 خواب 168 متر
4,704,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 خواب 168 متر