تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه

فروش برج خاتم در منطقه 22

دهکده المپیک

5,845,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 167 متر
5,845,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 167 متر
12 ماه

فروش برج دو قلوی المپیک

دهکده المپیک

4,704,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 تخت 2 حمام 168 متر
4,704,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
3 تخت 2 حمام 168 متر