تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
8 ماه

فروش برج راهور در چیتگر

کوهک

3,213,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
2 تخت 2 حمام 119 متر
3,213,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
2 تخت 2 حمام 119 متر
1 سال

فروش برج راهور در منطقه 22

کوهک

1,200,000,000.00 تومان / متری 10,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 115 متر
1,200,000,000.00 تومان / متری 10,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 115 متر
1 سال
1 سال

فروش برج راهور در منطقه 22

کوهک

1,300,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر
1,300,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 تخت 2 حمام 100 متر

اجاره برج راهور منطقه 22

بلوار کوهک

100,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 128 متر
100,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 128 متر