تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

فروش برج راهور در چیتگر

کوهک

3,213,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 119 متر
3,213,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 119 متر
8 ماه

فروش برج راهور در منطقه 22

کوهک

1,200,000,000 تومان / متری 10,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
1,200,000,000 تومان / متری 10,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر

فروش برج راهور در منطقه 22

کوهک

1,300,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر
1,300,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 100 متر

اجاره برج راهور منطقه 22

بلوار کوهک

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر