تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 124 متر
200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 124 متر

رهن برج رضوان در چیتگر

کوهک

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 105 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 105 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج رضوان در منطقه 22

کوهک

3,870,000,000.00 تومان / متری 32,8 میلیون
2 خواب 118 متر
3,870,000,000.00 تومان / متری 32,8 میلیون
2 خواب 118 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

3,953,000,000.00 تومان / متری 33,5 میلیون
2 خواب 118 متر
3,953,000,000.00 تومان / متری 33,5 میلیون
2 خواب 118 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج رضوان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,150,000,000.00 تومان / متری 29,5 میلیون
1 خواب 85 متر
3,150,000,000.00 تومان / متری 29,5 میلیون
1 خواب 85 متر
12 ماه
12 ماه

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

250,000,000.00 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 118 متر
250,000,000.00 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 118 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 120 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 120 متر
1 سال
1 سال

فروش برج رضوان چیتگر

بلوار کوهک

2,480,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 123 متر
2,480,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 123 متر
1 سال
1 سال

فروش برج رضوان منطقه 22

چیتگر

2,350,000,000.00 تومان
2 خواب 124 متر
2,350,000,000.00 تومان
2 خواب 124 متر
1 سال
1 سال

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,848,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 112 متر
1,848,000,000.00 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 112 متر
1 سال
1 سال

فروش برج رضوان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,070,000,000.00 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 120 متر
2,070,000,000.00 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 120 متر
1 سال
1 سال

فروش برج رضوان در کوهک

کوهک

1,674,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 124 متر
1,674,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 124 متر
1 سال
1 سال

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,674,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 124 متر
1,674,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 124 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 112 متر
280,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 112 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 123 متر
100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 123 متر
1 2