تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2 ماه
2 ماه

فروش برج رضوان چیتگر

بلوار کوهک

2,480,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,480,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش برج رضوان منطقه 22

چیتگر

2,350,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 124 متر
2,350,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
1,848,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر

فروش برج رضوان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,070,000,000 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,070,000,000 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج رضوان در کوهک

کوهک

1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر
100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

160,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
160,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج رضوان در بلوار کوهک

بلوار کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 124 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

1,600,000,000 تومان
1 خواب 2 سرویس 107 متر
1,600,000,000 تومان
1 خواب 2 سرویس 107 متر

برج رضوان در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

رهن کامل برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
error: