تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
250,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن و اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج رضوان چیتگر

بلوار کوهک

2,480,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,480,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش برج رضوان منطقه 22

چیتگر

2,350,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 124 متر
2,350,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 124 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
1,848,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج رضوان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,070,000,000 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,070,000,000 تومان / متری 17,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج رضوان در کوهک

کوهک

1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج رضوان در چیتگر

کوهک

1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر
1,674,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 124 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر
100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 123 متر

اجاره برج رضوان در چیتگر

کوهک

100,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر
100,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج رضوان در منطقه 22

کوهک

160,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
160,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج رضوان در بلوار کوهک

بلوار کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 124 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج رضوان منطقه 22

بلوار کوهک

1,600,000,000 تومان
1 خواب 2 سرویس 107 متر
1,600,000,000 تومان
1 خواب 2 سرویس 107 متر

برج رضوان در منطقه 22

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
1 2