تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج زیتون کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
3 ماه

86 متر طبقه آخر برج زیتون چیتگر

اطراف پارک جنگلی چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 86 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 86 متر

رهن و اجاره در برج های زیتون منطقه22

بلوار امیرکبیر هاشم زاده جنوبی املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 تخت

رهن برج زیتون در منطقه 22

کوهک

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 90 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 90 متر
6 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,805,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 85 متر
2,805,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 85 متر
6 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,720,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 85 متر
2,720,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
2 تخت 2 حمام 85 متر
7 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,820,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 94 متر
2,820,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 94 متر

رهن و اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

250,000,000.00 تومان / 500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر
250,000,000.00 تومان / 500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 85 متر
11 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,900,000,000.00 تومان / متری 20,3 میلیون
2 تخت 2 حمام 94 متر
1,900,000,000.00 تومان / متری 20,3 میلیون
2 تخت 2 حمام 94 متر
1 سال
1 سال

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,400,000,000.00 تومان / متری 14,9 میلیون
2 تخت 2 حمام 94 متر
1,400,000,000.00 تومان / متری 14,9 میلیون
2 تخت 2 حمام 94 متر

مجتمع زیتون در چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال

فروش برج زیتون در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,242,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
1,242,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
1 سال
1 سال

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,242,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
1,242,000,000.00 تومان / متری 13,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
1 سال
1 سال

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,196,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
1,196,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
2 تخت 2 حمام 92 متر
1 سال

فروش مجتمع زیتون چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 95 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 95 متر
1 2