تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج زیتون در منطقه 22

کوهک

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,805,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,805,000,000 تومان / متری 33 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
4 هفته
4 هفته

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,720,000,000 تومان / متری 32 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,720,000,000 تومان / متری 32 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

2,820,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
2,820,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر

رهن و اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
250,000,000 تومان / 500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,900,000,000 تومان / متری 20,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,900,000,000 تومان / متری 20,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,400,000,000 تومان / متری 14,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,400,000,000 تومان / متری 14,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر

مجتمع زیتون در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
11 ماه
11 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,196,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,196,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1 سال

فروش مجتمع زیتون چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر

اجاره برج زیتون چیتگر

کوهک

90,000,000 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 97 متر
90,000,000 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 97 متر
1 سال
1 سال

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر

اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

80,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر
80,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1 2