تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

250,000,000 تومان / 500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
250,000,000 تومان / 500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,900,000,000 تومان / متری 20,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,900,000,000 تومان / متری 20,3 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,400,000,000 تومان / متری 14,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,400,000,000 تومان / متری 14,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر

مجتمع زیتون در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
9 ماه
9 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,242,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,196,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,196,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 92 متر
11 ماه

فروش مجتمع زیتون چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 95 متر

اجاره برج زیتون چیتگر

کوهک

90,000,000 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 97 متر
90,000,000 تومان / 2,100,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 97 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
997,000,000 تومان / متری 10.500 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر

اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

80,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر
80,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر
12 ماه

فروش مجتمع زیتون منطقه 22

کوهک

1,488,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 92 متر
1,488,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 92 متر
12 ماه

فروش برج زیتون در منطقه 22

کوهک

1,479,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,479,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 102 متر

رهن کامل در بلوار کوهک منطقه 22

کوهک

220,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 100 متر
220,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 100 متر

اجاره برج زیتون در منطقه 22

بلوار کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 97 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 97 متر