تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج لوکس ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,365,000,000 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
4,365,000,000 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر

اجاره برج ساحل در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
100,000,000 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش پنت هاوس برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 2 سرویس 273 متر
19,000,000,000 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 2 سرویس 273 متر

فروش برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,375,000,000 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر
3,375,000,000 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج ساحل در منظقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,940,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
2,940,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر

رهن و اجاره برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
11 ماه

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,037,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
2,037,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,350,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر
1,350,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 75 متر

فروش برج ساحل منطقه 22

شهرک گلستان غربی

2,150,000,000 تومان
1 خواب 1 سرویس 100 متر
2,150,000,000 تومان
1 خواب 1 سرویس 100 متر

برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر

رهن برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 92 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 92 متر

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 121 متر
100,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 121 متر