تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
3 ماه
3 ماه

فروش برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 102 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 102 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج لوکس ساحل دریاچه چیتگر

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 93 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 93 متر
6 ماه
6 ماه

رهن و اجاره در برج ساحل

میدان ساحل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 98 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

17,500,000,000.00 تومان / متری 75 میلیون
3 خواب 225 متر
17,500,000,000.00 تومان / متری 75 میلیون
3 خواب 225 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج لوکس ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,365,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 97 متر
4,365,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 97 متر
9 ماه
9 ماه

اجاره برج ساحل در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 135 متر
100,000,000.00 تومان / 12,000,000 اجاره
3 خواب 135 متر
9 ماه
9 ماه

فروش پنت هاوس برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 273 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 خواب 273 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,375,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 75 متر
3,375,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 خواب 75 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ساحل در منظقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,940,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 98 متر
2,940,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 98 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 120 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 120 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,037,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 97 متر
2,037,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 97 متر
2 سال
2 سال

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,640,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 120 متر
2,640,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 120 متر

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,350,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 75 متر
1,350,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 75 متر
2 سال
2 سال

فروش برج ساحل منطقه 22

شهرک گلستان غربی

2,150,000,000.00 تومان
1 خواب 100 متر
2,150,000,000.00 تومان
1 خواب 100 متر
1 2