تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره در برج ساحل

میدان ساحل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 98 متر

فروش برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

17,500,000,000.00 تومان / متری 75 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر
17,500,000,000.00 تومان / متری 75 میلیون
3 تخت 2 حمام 225 متر

فروش برج لوکس ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,365,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 تخت 2 حمام 97 متر
4,365,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 تخت 2 حمام 97 متر

اجاره برج ساحل در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 12,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر
100,000,000.00 تومان / 12,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 135 متر

فروش پنت هاوس برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 تخت 2 حمام 273 متر
19,000,000,000.00 تومان / متری 70 میلیون
3 تخت 2 حمام 273 متر

فروش برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,375,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 تخت 2 حمام 75 متر
3,375,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
2 تخت 2 حمام 75 متر

فروش برج ساحل در منظقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,940,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر
2,940,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر

رهن و اجاره برج ساحل در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 120 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 120 متر
1 سال

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,037,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 تخت 2 حمام 97 متر
2,037,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 تخت 2 حمام 97 متر

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,640,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
2,640,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر

فروش برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,350,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 تخت 2 حمام 75 متر
1,350,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 تخت 2 حمام 75 متر
1 سال

فروش برج ساحل منطقه 22

شهرک گلستان غربی

2,150,000,000.00 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر
2,150,000,000.00 تومان
1 تخت 1 حمام 100 متر

برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 111 متر
100,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 111 متر

رهن برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

330,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 120 متر
330,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 120 متر
1 2