تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج سامان در اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,700,000,000.00 تومان / متری37 میلیون
2 خواب 100 متر
3,700,000,000.00 تومان / متری37 میلیون
2 خواب 100 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج سامان در منطقه 22

کوهک

3,550,000,000.00 تومان / متری 35,5 میلیون
2 خواب 100 متر
3,550,000,000.00 تومان / متری 35,5 میلیون
2 خواب 100 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج سامان در چیتگر

کوهک

3,273,000,000.00 تومان / متری 27,5 میلیون
2 خواب 119 متر
3,273,000,000.00 تومان / متری 27,5 میلیون
2 خواب 119 متر