تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
10 ماه

فروش برج ستاره غرب در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

3,795,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 115 متر
3,795,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
2 تخت 2 حمام 115 متر

فروش برج ستاره غرب دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,000,000,000.00 تومان / متری 18,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 163 متر
3,000,000,000.00 تومان / متری 18,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 163 متر