تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 سال
2 سال

اجاره برج سروناز در منطقه 22

شهرک گلستان

50,000,000.00 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 85 متر
50,000,000.00 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 85 متر

اجاره برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

110,000,000.00 تومان / 1,600,000 اجاره
2 خواب 80 متر
110,000,000.00 تومان / 1,600,000 اجاره
2 خواب 80 متر
2 سال
2 سال

رهن برج قائم دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 75 متر
150,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 75 متر

فروش برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,119,000,000.00 تومان
2 خواب 93 متر
1,119,000,000.00 تومان
2 خواب 93 متر

اجاره برج سروناز منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 85 متر
100,000,000.00 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 85 متر