تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 ماه
1 ماه

اجاره برج لوکس سفید منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 140 متر
3 ماه
3 ماه

رهن برج لوکس سفید منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 140 متر
6 ماه
6 ماه

رهن و اجاره ۱۴۰ متر در برج سفید منطقه22

شمال دریاچه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 140 متر
6 ماه
6 ماه

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

750,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 140 متر
750,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 140 متر
7 ماه
7 ماه

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 150 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 150 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,500,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 خواب 110 متر
5,500,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 خواب 110 متر
7 ماه
7 ماه

اجاره برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 4.500.000 اجاره
2 خواب 110 متر
300,000,000.00 تومان / 4.500.000 اجاره
2 خواب 110 متر
8 ماه
8 ماه

رهن برج سفید در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 150 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 150 متر
8 ماه
8 ماه

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 8,000,000 اجاره
2 خواب 140 متر
300,000,000.00 تومان / 8,000,000 اجاره
2 خواب 140 متر
8 ماه
8 ماه

اجاره برج سفید اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 110 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 110 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000.00 تومان / متری 53 میلیون
2 خواب 110 متر
5,800,000,000.00 تومان / متری 53 میلیون
2 خواب 110 متر
11 ماه
11 ماه

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 140 متر
500,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 140 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 132 متر
4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 132 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

4,800,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 150 متر
4,800,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 150 متر
12 ماه
12 ماه

رهن و اجاره برج سفید در منطقه 22

شمال همت

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 112 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 112 متر
1 2