تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج لوکس سفید منطقه22

املاک 4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر

رهن و اجاره ۱۴۰ متر در برج سفید منطقه22

شمال دریاچه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

750,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 140 متر
750,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 140 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر

فروش برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,500,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
5,500,000,000.00 تومان / متری 50 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر

اجاره برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 4.500.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
300,000,000.00 تومان / 4.500.000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن برج سفید در اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 150 متر

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000.00 تومان / 8,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 140 متر
300,000,000.00 تومان / 8,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 140 متر

اجاره برج سفید اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 110 متر

فروش برج سفید در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,800,000,000.00 تومان / متری 53 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر
5,800,000,000.00 تومان / متری 53 میلیون
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 140 متر
500,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 140 متر
9 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 تخت 2 حمام 132 متر
4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 تخت 2 حمام 132 متر
9 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

4,800,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر
4,800,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه 22

شمال همت

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 112 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 112 متر
10 ماه

فروش برج سفید در چیتگر

شهرک باقری

3,312,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
2 تخت 2 حمام 138 متر
3,312,000,000.00 تومان / متری 24 میلیون
2 تخت 2 حمام 138 متر
1 2