تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج سفید در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
500,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
3 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

4,600,000,000 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
4,600,000,000 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
3 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

4,800,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 150 متر
4,800,000,000 تومان / متری 32 میلیون
3 خواب 2 سرویس 150 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه 22

شمال همت

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
4 ماه

فروش برج سفید در چیتگر

شهرک باقری

3,312,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
3,312,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شمال همت

3,570,000,000 تومان / متری 32 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
3,570,000,000 تومان / متری 32 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر

رهن و اجاره برج سفید در منطقه 22

شمال همت

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

اجاره برج سفید در چیتگر

شهرک باقری

280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
9 ماه

فروش برج سفید در چیتگر

شهرک باقری

3,591,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 133 متر
3,591,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 133 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج سفید در منطقه 22

شهرک باقری

2,500,000,000 تومان / متری 18,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
2,500,000,000 تومان / متری 18,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر

برج‌ سفید آبشار در منطقه 22

شمال همت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
10 ماه
10 ماه

فروش برج سفید منطقه 22

شهرک شهید باقری

2,700,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 150 متر
2,700,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 150 متر