تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج صیاد در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر
30,000,000 تومان / 8,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 144 متر

اجاره برج صیاد شیرازی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

فروش برج صیاد شیرازی منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,500,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 186 متر
2,500,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 186 متر

اجاره برج صیاد دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

85,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر
85,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش پنت هاوس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

8,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
4 خواب 3 سرویس 350 متر
8,750,000,000 تومان / متری 25 میلیون
4 خواب 3 سرویس 350 متر

فروش برج صیاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,286,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر
2,286,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج صیاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,100,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 116 متر
2,100,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 116 متر

رهن برج صیاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 161 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 161 متر

فروش برج صیاد اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,250,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر
2,250,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 161 متر

اجاره برج صیاد منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

130,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر
130,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر
error: