تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

3,430,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر
3,430,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 98 متر

رهن و اجاره برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر

فروش برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,672,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 146 متر
4,672,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 146 متر

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,200,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 120 متر
4,200,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن واجاره برج عرفان در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

440,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
440,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

430,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر
430,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 125 متر
10 ماه

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 تخت 2 حمام 97 متر
2,000,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
2 تخت 2 حمام 97 متر
11 ماه

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,520,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
3 تخت 2 حمام 120 متر
2,520,000,000.00 تومان / متری 21 میلیون
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن و اجاره برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر
150,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 98 متر
1 سال

فروش برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,190,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
3 تخت 2 حمام 146 متر
2,190,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
3 تخت 2 حمام 146 متر

اجاره برج های عرفان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 120 متر
200,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن کامل در برج های عرفان

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 146 متر
240,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 146 متر

رهن برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 146 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 146 متر
1 2