تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

رهن برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
2,000,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 97 متر
6 ماه

فروش برج عرفان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,520,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر
2,520,000,000 تومان / متری 21 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 98 متر
150,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 98 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,190,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 146 متر
2,190,000,000 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 2 سرویس 146 متر

اجاره برج های عرفان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن کامل در برج های عرفان

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر

رهن برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 146 متر
11 ماه
11 ماه

اجاره برج عرفان دریاچه چیتگر

دریاچه چیتگر

130,000,000 تومان / ودیعه
3,000,000 تومان /اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر
130,000,000 تومان / ودیعه
3,000,000 تومان / اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش برج عرفان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

1,323,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1,323,000,000 تومان / متری 13,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1 سال
1 سال

رهن کامل در برج عرفان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 145 متر

فروش برج عرفان اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,323,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1,323,000,000 تومان / متری 13.5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر

اجاره برج عرفان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 98 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 98 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره واحد لوکس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر
150,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر

فروش برج عرفان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,160,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 146 متر
2,160,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 146 متر
1 2