تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 روز

فروش برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

5,945,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 205 متر
5,945,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 205 متر
9 ماه

فروش برج فرهیختگان در منطقه 22

کوهک

840,000,000 تومان / متری 14 میلیون
1 خواب 2 سرویس 60 متر
840,000,000 تومان / متری 14 میلیون
1 خواب 2 سرویس 60 متر

برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
9 ماه

فروش برج فرهیختگان چیتگر

کوهک

4,284,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 252 متر
4,284,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 252 متر
9 ماه

فروش برج فرهیختگان چیتگر

کوهک

2,299,000,000 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 2 سرویس 209 متر
2,299,000,000 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 2 سرویس 209 متر
10 ماه

فروش پنت هاوس در چیتگر

کوهک

7,740,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 430 متر
7,740,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 430 متر