تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
8 ماه

فروش برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

5,945,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 تخت 2 حمام 205 متر
5,945,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
3 تخت 2 حمام 205 متر
1 سال

فروش برج فرهیختگان در منطقه 22

کوهک

840,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
1 تخت 2 حمام 60 متر
840,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
1 تخت 2 حمام 60 متر

برج فرهیختگان در چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال

فروش برج فرهیختگان چیتگر

کوهک

4,284,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 تخت 2 حمام 252 متر
4,284,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 تخت 2 حمام 252 متر
1 سال

فروش برج فرهیختگان چیتگر

کوهک

2,299,000,000.00 تومان / متری 11 میلیون
3 تخت 2 حمام 209 متر
2,299,000,000.00 تومان / متری 11 میلیون
3 تخت 2 حمام 209 متر
1 سال

فروش پنت هاوس در چیتگر

کوهک

7,740,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 تخت 2 حمام 430 متر
7,740,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 تخت 2 حمام 430 متر