تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج قائم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 90 متر
50,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 90 متر
1 سال
1 سال

فروش برج قائم 2 در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,200,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 تخت 2 حمام 87 متر
1,200,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 تخت 2 حمام 87 متر

برج قائم

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال

فروش برج قائم در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

940,000,000.00 تومان / متری 11,4 میلیون
2 تخت 2 حمام 83 متر
940,000,000.00 تومان / متری 11,4 میلیون
2 تخت 2 حمام 83 متر
1 سال
1 سال

فروش برج قائم در منطقه 22

شهرک گلستان

1,150,000,000.00 تومان / متری 13,7 میلیون
2 تخت 2 حمام 84 متر
1,150,000,000.00 تومان / متری 13,7 میلیون
2 تخت 2 حمام 84 متر

اجاره برج قائم در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

70,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 90 متر
70,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 90 متر

رهن برج قائم منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

180,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 78 متر
180,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 78 متر