تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج قائم در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج قائم 2 در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,200,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
1,200,000,000 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر

برج قائم

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

ali

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
10 ماه
10 ماه

فروش برج قائم در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

940,000,000 تومان / متری 11,4 میلیون
2 خواب 2 سرویس 83 متر
940,000,000 تومان / متری 11,4 میلیون
2 خواب 2 سرویس 83 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج قائم در منطقه 22

شهرک گلستان

1,150,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 84 متر
1,150,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 84 متر

اجاره برج قائم در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

70,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
70,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر

رهن برج قائم منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

180,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 78 متر
180,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 78 متر