تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 138 متر
450,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 138 متر

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 136 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 136 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج مدیا در چیتگر

کوهک

4,080,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 136 متر
4,080,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 136 متر