تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

رهن کامل برج مدیا در منطقه22

بلوار کوهک

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 135 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 135 متر
7 ماه
7 ماه

رهن واجاره برج مدیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 135 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 135 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج مدیا در منطقه 22

کوهک

4,685,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 137 متر
4,685,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 137 متر

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 138 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 138 متر

رهن برج مدیا در چیتگر

کوهک

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 136 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 136 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج مدیا در چیتگر

کوهک

4,080,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 136 متر
4,080,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 136 متر