تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مدیران شهرداری در چیتگر

کوهک

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 100 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 100 متر

برج مدیران شهرداری 1 در چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج مدیران شهرداری چیتگر

کوهک

360,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 155 متر
360,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 155 متر