تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج مروارید بقیه الله در چیتگر

مرواریدشهر

4,320,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 160 متر
4,320,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 خواب 160 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج مرواریدبقیه الله در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

4,560,000,000.00 تومان / متری 28.5 میلیون
3 خواب 160 متر
4,560,000,000.00 تومان / متری 28.5 میلیون
3 خواب 160 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج مروارید در منطقه 22

مروارید شهر

4,560,000,000.00 تومان / متری 28,5 میلیون
3 خواب 160 متر
4,560,000,000.00 تومان / متری 28,5 میلیون
3 خواب 160 متر
1 سال
1 سال

فروش برج مروارید در چیتگر

کوهک

2,726,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 94 متر
2,726,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 94 متر

رهن و اجاره برج مروارید در چیتگر

کوهک

230,000,000.00 تومان / 2,100,000 اجاره
3 خواب 145 متر
230,000,000.00 تومان / 2,100,000 اجاره
3 خواب 145 متر

برج مروارید

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال

فروش برج مروارید در منطقه 22

کوهک

2,628,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 146 متر
2,628,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 146 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج مروارید منطقه 22

بلوار کوهک

140,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 146 متر
140,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 خواب 146 متر

اجاره برج مروارید کوهک

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 115 متر
100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 115 متر

فروش برج مروارید منطقه 22

مروارید شهر

2,415,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 161 متر
2,415,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
3 خواب 161 متر