تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج مهرگان در چیتگر

کوهک

220,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 128 متر
220,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 128 متر

برج مهرگان در منطقه 22

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج مهرگان منطقه 22

کوهک

150,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 130 متر
150,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 130 متر
2 سال

فروش برج مهرگان چیتگر

بلوار کوهک

2,000,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر
2,000,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 130 متر