تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج مهستان کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 130 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 130 متر
10 ماه
10 ماه

رهن و اجاره برج مهستان در چیتگر

کوهک

300,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 130 متر
300,000,000.00 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 130 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج مهستان در منطقه 22

کوهک

3,960,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 132 متر
3,960,000,000.00 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 132 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج مهستان در منطقه 22

کوهک

4,002,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 138 متر
4,002,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 138 متر
1 سال
1 سال

فروش برج مهستان در چیتگر

کوهک

2,700,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 108 متر
2,700,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 108 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج مهستان در منطقه 22

کوهک

550,000,000.00 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 140 متر
550,000,000.00 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 140 متر
1 سال
1 سال

فروش برج مهستان در منطقه 22

شهرک گلستان

2,600,000,000.00 تومان / متری 18,9 میلیون
2 خواب 138 متر
2,600,000,000.00 تومان / متری 18,9 میلیون
2 خواب 138 متر