تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج مهستان در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
300,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
2 ماه

فروش برج مهستان در منطقه 22

کوهک

3,960,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
3,960,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 132 متر
3 ماه

فروش برج مهستان در منطقه 22

کوهک

4,002,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
4,002,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
4 ماه

فروش برج مهستان در چیتگر

کوهک

2,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
2,700,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

رهن و اجاره برج مهستان در منطقه 22

کوهک

550,000,000 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
550,000,000 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 140 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج مهستان در منطقه 22

شهرک گلستان

2,600,000,000 تومان / متری 18,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر
2,600,000,000 تومان / متری 18,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 138 متر