تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,280,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,280,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر
100,000,000 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس

برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج نرگس اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
100,000,000 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج نرگس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
100,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر