تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
11 ماه

فروش برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,280,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
2,280,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 تخت 2 حمام 120 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 128 متر
100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 128 متر

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام

برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج نرگس اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 2,800,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر
100,000,000.00 تومان / 2,800,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر

اجاره برج نرگس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,300,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر
100,000,000.00 تومان / 3,300,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر
80,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 120 متر