تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

فروش برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,280,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 120 متر
2,280,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 120 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 128 متر
100,000,000.00 تومان / 3,200,000 اجاره
2 خواب 128 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب

برج نرگس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

اجاره برج نرگس اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 120 متر
100,000,000.00 تومان / 2,800,000 اجاره
2 خواب 120 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج نرگس دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 120 متر
100,000,000.00 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 120 متر
2 سال
2 سال

اجاره برج نرگس منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 120 متر
80,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 120 متر