تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
12 ماه

فروش برج نسترن در چیتگر

کوهک

2,270,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
3 تخت 2 حمام 130 متر
2,270,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
3 تخت 2 حمام 130 متر
12 ماه

فروش برج نسترن در منطقه 22

کوهک

2,091,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 تخت 2 حمام 123 متر
2,091,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 تخت 2 حمام 123 متر

برج نسترن

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال

فروش برج نسترن منطقه 22

کوهک

3,690,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر
3,690,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 180 متر