تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج نسیم در منطقه 22

کوهک

2,250,000,000 تومان / متری 18,7 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر
2,250,000,000 تومان / متری 18,7 میلیون
3 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن برج نسیم در منطقه 22

کوهک

230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن برج نسیم در بلوار کوهک

کوهک

240,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 105 متر
240,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 105 متر

رهن برج نسیم منطقه 22

بلوار کوهک

230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر
230,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 105 متر