تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
5 ماه

فروش برج نسیم در چیتگر

کوهک

3,885,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 111 متر
3,885,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
2 تخت 2 حمام 111 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج نسیم در منطقه 22

کوهک

2,250,000,000.00 تومان / متری 18,7 میلیون
3 تخت 2 حمام 120 متر
2,250,000,000.00 تومان / متری 18,7 میلیون
3 تخت 2 حمام 120 متر

رهن برج نسیم در منطقه 22

کوهک

230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 105 متر
230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 105 متر

رهن برج نسیم در بلوار کوهک

کوهک

240,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر
240,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 105 متر

رهن برج نسیم منطقه 22

بلوار کوهک

230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 105 متر
230,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 105 متر