تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
8 ماه

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

2,250,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
2,250,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,798,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
1,798,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج هانا در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,112,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 128 متر
2,112,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 124 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج هانا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,798,000,000 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
1,798,000,000 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر

اجاره برج هانا شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,728,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,728,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر
250,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر
250,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر

رهن کامل برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

210,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر
210,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 126 متر

فروش برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

2,240,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 128 متر
2,240,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 128 متر