تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

4,921,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 133 متر
4,921,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 133 متر
1 ماه

فروش برج دوقلو هانا در چیتگر

شهرک گلستان

4,884,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر
4,884,000,000 تومان / متری 37 میلیون
3 خواب 2 سرویس 132 متر

رهن و اجاره برج هانا در چیتگر

شهرک گلستان

350,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
350,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 130 متر
11 ماه

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

2,250,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
2,250,000,000 تومان / متری 18 میلیون
3 خواب 2 سرویس 125 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,798,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
1,798,000,000 تومان / متری 14,5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج هانا در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,112,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 128 متر
2,112,000,000 تومان / متری 16,5 میلیون
2 خواب 2 سرویس 128 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 124 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 124 متر

فروش برج هانا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,798,000,000 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر
1,798,000,000 تومان / متری 14.5 میلیون
3 خواب 2 سرویس 124 متر

اجاره برج هانا شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 128 متر

فروش برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

1,728,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر
1,728,000,000 تومان / متری 16 میلیون
2 خواب 2 سرویس 108 متر

برج هانا در منطقه 22

شهرک گلستان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر
250,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 132 متر

اجاره برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان

250,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر
250,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 146 متر

رهن کامل برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن برج هانا منطقه 22

شهرک گلستان غربی

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 126 متر
1 2