تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج همراه شهر در چیتگر

بلوار اردستانی

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 108 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 108 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج های همراه شهر در منطقه 22

بلوار اردستانی

5,148,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
3 تخت 2 حمام 143 متر
5,148,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
3 تخت 2 حمام 143 متر
1 سال

فروش برج همراه شهر در منطقه 22

مروارید شهر

1,993,000,000.00 تومان / متری 12,3 میلیون
3 تخت 2 حمام 162 متر
1,993,000,000.00 تومان / متری 12,3 میلیون
3 تخت 2 حمام 162 متر