تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

رهن برج همراه شهر در چیتگر

بلوار اردستانی

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 108 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 108 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج های همراه شهر در منطقه 22

بلوار اردستانی

5,148,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
3 خواب 143 متر
5,148,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
3 خواب 143 متر
1 سال
1 سال

فروش برج همراه شهر در منطقه 22

مروارید شهر

1,993,000,000.00 تومان / متری 12,3 میلیون
3 خواب 162 متر
1,993,000,000.00 تومان / متری 12,3 میلیون
3 خواب 162 متر