تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری کوهک منطقه 22

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 127 متر

رهن و اجاره برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

250,000,000.00 تومان / 4,300,000 اجاره
3 خواب 127 متر
250,000,000.00 تومان / 4,300,000 اجاره
3 خواب 127 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

4,200,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 127 متر
4,200,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 127 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج هواپیمایی در چیتگر

کوهک

4,191,000,000.00 تومان / متری 33میلیون
3 خواب 127 متر
4,191,000,000.00 تومان / متری 33میلیون
3 خواب 127 متر
11 ماه

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

3,365,500,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 127 متر
3,365,500,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
3 خواب 127 متر

فروش برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

2,921,000,000.00 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 127 متر
2,921,000,000.00 تومان / متری 23 میلیون
3 خواب 127 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,300,000,000.00 تومان / متری 18,1 میلیون
3 خواب 127 متر
2,300,000,000.00 تومان / متری 18,1 میلیون
3 خواب 127 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,400,000,000.00 تومان / متری 18,8 میلیون
3 خواب 127 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 18,8 میلیون
3 خواب 127 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

2,150,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 127 متر
2,150,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 127 متر
1 سال
1 سال

برج هواپیمایی کشوری در چیتگر

کوهک

1,970,000,000.00 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 127 متر
1,970,000,000.00 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 127 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

250,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 128 متر
250,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 128 متر
1 سال
1 سال

فروش برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

1,792,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 128 متر
1,792,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
3 خواب 128 متر

اجاره برج هواپیمایی در منطقه 22

کوهک

250,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 127 متر
250,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 127 متر

اجاره برج هواپیمایی کشوری در منطقه 22

کوهک

100,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 127 متر
100,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 127 متر
1 2 3