تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه
7 ماه

فروش برج وزارت نفت د چیتگر

کوهک

4,100,000,000.00 تومان / متری 28,3 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر
4,100,000,000.00 تومان / متری 28,3 میلیون
3 تخت 2 حمام 145 متر