تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج ونوس

بلوار کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
12 ماه
12 ماه

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

8,640,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 تخت 2 حمام 270 متر
8,640,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 تخت 2 حمام 270 متر
12 ماه
12 ماه

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

3,175,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 تخت 2 حمام 127 متر
3,175,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 تخت 2 حمام 127 متر
12 ماه

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

3,024,000,000.00 تومان / متری 21 میل میلیون
2 تخت 2 حمام 144 متر
3,024,000,000.00 تومان / متری 21 میل میلیون
2 تخت 2 حمام 144 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,214,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 تخت 2 حمام 123 متر
2,214,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 تخت 2 حمام 123 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,337,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 تخت 2 حمام 123 متر
2,337,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 تخت 2 حمام 123 متر