تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 هفته
2 هفته

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

8,640,000,000 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 2 سرویس 270 متر
8,640,000,000 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 2 سرویس 270 متر
3 هفته
3 هفته

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

3,175,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 127 متر
3,175,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 127 متر
3 هفته

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

3,024,000,000 تومان / متری 21 میل میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر
3,024,000,000 تومان / متری 21 میل میلیون
2 خواب 2 سرویس 144 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,214,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,214,000,000 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
3 ماه
3 ماه

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,337,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,337,000,000 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
error: