تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

برج ونوس

بلوار کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

8,640,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 270 متر
8,640,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
4 خواب 270 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

3,175,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 127 متر
3,175,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 127 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در منطقه 22

کوهک

3,024,000,000.00 تومان / متری 21 میل میلیون
2 خواب 144 متر
3,024,000,000.00 تومان / متری 21 میل میلیون
2 خواب 144 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,214,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 123 متر
2,214,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 123 متر
1 سال
1 سال

فروش برج ونوس در چیتگر

کوهک

2,337,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 123 متر
2,337,000,000.00 تومان / متری 19 میلیون
2 خواب 123 متر