تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

فروش برج پارسیان شمال همت

شمال همت

1,260,000,000.00 تومان / متری 15,7 میلیون
2 خواب 80 متر
1,260,000,000.00 تومان / متری 15,7 میلیون
2 خواب 80 متر
2 سال
2 سال

فروش مجتمع پارسیان در منطقه 22

شهرک گلستان

1,540,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 110 متر
1,540,000,000.00 تومان / متری 14 میلیون
2 خواب 110 متر