تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
7 ماه

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,176,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
2,176,000,000 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر

برج های پارسیا

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

270,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
270,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 128 متر
9 ماه

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
2,000,000,000 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 128 متر
9 ماه

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,950,000,000 تومان / متری 14,5 متری
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,950,000,000 تومان / متری 14,5 متری
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 140 متر
200,000,000 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 140 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,565,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر
2,565,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر