تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 130 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه جیتگر

3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر

رهن و اجاره برج پارسیا در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 128 متر
200,000,000.00 تومان / 5.500.000 اجاره
3 تخت 2 حمام 128 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

8,100,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
3 تخت 2 حمام 195 متر
8,100,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
3 تخت 2 حمام 195 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج پارسیا در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,500,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
5,500,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
1 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,176,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
2,176,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر

برج های پارسیا

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

اجاره برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

270,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 128 متر
270,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 128 متر
1 سال

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000.00 تومان / متری 15,6 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
2,000,000,000.00 تومان / متری 15,6 میلیون
3 تخت 2 حمام 128 متر
1 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,950,000,000.00 تومان / متری 14,5 متری
3 تخت 2 حمام 135 متر
1,950,000,000.00 تومان / متری 14,5 متری
3 تخت 2 حمام 135 متر

اجاره برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 3,600,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 140 متر
200,000,000.00 تومان / 3,600,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 140 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,565,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر
2,565,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 135 متر