تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

رهن برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 130 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج های شمال دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه جیتگر

3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 128 متر
3,993,000,000.00 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 128 متر

رهن و اجاره برج پارسیا در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 5.500.000 اجاره
3 خواب 128 متر
200,000,000.00 تومان / 5.500.000 اجاره
3 خواب 128 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

8,100,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
3 خواب 195 متر
8,100,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
3 خواب 195 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج پارسیا در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

5,500,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 128 متر
5,500,000,000.00 تومان / متری 43 میلیون
3 خواب 128 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,176,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 128 متر
2,176,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
3 خواب 128 متر

برج های پارسیا

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

اجاره برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

270,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 128 متر
270,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 128 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پارسیا در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,000,000,000.00 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 128 متر
2,000,000,000.00 تومان / متری 15,6 میلیون
3 خواب 128 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,950,000,000.00 تومان / متری 14,5 متری
3 خواب 135 متر
1,950,000,000.00 تومان / متری 14,5 متری
3 خواب 135 متر

اجاره برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 140 متر
200,000,000.00 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 140 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پارسیا دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,565,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر
2,565,000,000.00 تومان
3 خواب 135 متر