تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش پنت هاوس برج پارلمان

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش برج پارلمان در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

4,000,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 تخت 2 حمام 160 متر
4,000,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
2 تخت 2 حمام 160 متر

فروش برج پارلمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

6,000,000,000.00 تومان
4 تخت 3 حمام 274 متر
6,000,000,000.00 تومان
4 تخت 3 حمام 274 متر

فروش پنت هاوس لاکچری چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1080 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 4 حمام 1080 متر

فروش برج پارلمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,660,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر
2,660,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 140 متر

فروش برج پارلمان چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,620,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 131 متر
2,620,000,000.00 تومان
2 تخت 2 حمام 131 متر

برج پارلمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش پنت هاوس اطراف دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

18,000,000,000.00 تومان
4 تخت 4 حمام 540 متر
18,000,000,000.00 تومان
4 تخت 4 حمام 540 متر