تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 118 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 118 متر

فروش برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 170 متر

رهن برج لوکس پاریز

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 190 متر

فروش برج لوکس پاریز منطقه22

هاشم زاده

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 181 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 181 متر

برج لوکس پاریز منطقه22

املاک چلسی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 خواب 360 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
5 خواب 360 متر

رهن برج لوکس پاریز منطقه22

شهرک راه اهن

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 120 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
30 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
30 متر

فروش برج پاریز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

18,000,000,000.00 تومان / متری 50میلیون
2 خواب 360 متر
18,000,000,000.00 تومان / متری 50میلیون
2 خواب 360 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 130 متر
700,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 130 متر

رهن و اجاره برج پاریزدر منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / 15.000.000اجاره
3 خواب 190 متر
350,000,000.00 تومان / 15.000.000اجاره
3 خواب 190 متر

رهن و اجاره برج پاریز درچیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 157 متر
400,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 157 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 170 متر
350,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 170 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,100,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 116 متر
2,100,000,000.00 تومان / متری 18 میلیون
2 خواب 116 متر

اجاره برج پاریز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 160 متر
450,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 160 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پاریز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,960,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 98 متر
1,960,000,000.00 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 98 متر
1 2