تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
5 ماه
5 ماه

برج پاسارگاد منطقه 22

میدان ساحل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 88 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 88 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 خواب 107 متر
4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 خواب 107 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج پاسارگاد در منطقه22

شهرک گلستان

4,256,000,000.00 تومان / متری32 میلیون
3 خواب 133 متر
4,256,000,000.00 تومان / متری32 میلیون
3 خواب 133 متر

برج پاسارگاد

شهرک گلستان غربی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 سال
2 سال

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,145,000,000.00 تومان / متری24,5 میلیون
3 خواب 210 متر
5,145,000,000.00 تومان / متری24,5 میلیون
3 خواب 210 متر

فروش برج پاسارگاد دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,690,000,000.00 تومان
3 خواب 163 متر
2,690,000,000.00 تومان
3 خواب 163 متر