تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه

برج پاسارگاد منطقه 22

میدان ساحل

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 88 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 88 متر

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 تخت 2 حمام 107 متر
4,387,000,000.00 تومان / متری 41 میلیون
2 تخت 2 حمام 107 متر

فروش برج پاسارگاد در منطقه22

شهرک گلستان

4,256,000,000.00 تومان / متری32 میلیون
3 تخت 2 حمام 133 متر
4,256,000,000.00 تومان / متری32 میلیون
3 تخت 2 حمام 133 متر

برج پاسارگاد

شهرک گلستان غربی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

فروش برج پاسارگاد در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

5,145,000,000.00 تومان / متری24,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 210 متر
5,145,000,000.00 تومان / متری24,5 میلیون
3 تخت 2 حمام 210 متر

فروش برج پاسارگاد دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,690,000,000.00 تومان
3 تخت 3 حمام 163 متر
2,690,000,000.00 تومان
3 تخت 3 حمام 163 متر