تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج پامچال منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 96 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 96 متر

فروش برج لوکس پامچال چیتگر

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
97 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
97 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 خواب 75 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 خواب 75 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

شهرک چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 70 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 خواب 70 متر
7 ماه
7 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 خواب 75 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 خواب 75 متر
8 ماه
8 ماه

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,756,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 104 متر
2,756,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
2 خواب 104 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,192,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 114 متر
3,192,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 خواب 114 متر

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 170 متر
200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 170 متر
12 ماه
12 ماه

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 110 متر
200,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 110 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 115 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 115 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,142,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 126 متر
2,142,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 126 متر
1 سال
1 سال

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 107 متر
100,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 107 متر

اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

180,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 90 متر
180,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 90 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پامچال در شهرک چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

900,000,000.00 تومان / متری 12,9 میلیون
1 خواب 70 متر
900,000,000.00 تومان / متری 12,9 میلیون
1 خواب 70 متر
2 سال
2 سال

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,404,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
3 خواب 108 متر
1,404,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
3 خواب 108 متر
1 2