تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
200,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
350,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 115 متر
4 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,142,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
2,142,000,000 تومان / متری 17 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 107 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 107 متر

اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

180,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
180,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 90 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج پامچال در شهرک چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

900,000,000 تومان / متری 12,9 میلیون
1 خواب 2 سرویس 70 متر
900,000,000 تومان / متری 12,9 میلیون
1 خواب 2 سرویس 70 متر
10 ماه
10 ماه

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,404,000,000 تومان / متری 13 میلیون
3 خواب 2 سرویس 108 متر
1,404,000,000 تومان / متری 13 میلیون
3 خواب 2 سرویس 108 متر

برج پامچال شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

ali

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

رهن واحد در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 123 متر
210,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 123 متر

رهن آپارتمان شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

170,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
170,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج پامچال شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

150,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
4 خواب 2 سرویس 218 متر
150,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
4 خواب 2 سرویس 218 متر

اجاره برج در شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

230,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 123 متر
230,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 123 متر
1 سال
1 سال

اجاره واحد مسکونی شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

200,000,000 تومان / 800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر
200,000,000 تومان / 800,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 105 متر

فروش برج پامچال چیتگر

شهرک چیتگر

1,131,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 78 متر
1,131,000,000 تومان
2 خواب 2 سرویس 78 متر