تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج لوکس پامچال چیتگر

هاشم زاده جنوبی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 حمام 97 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 حمام 97 متر
4 ماه
4 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 2 حمام 75 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 2 حمام 75 متر

فروش برج پامچال در منطقه 22

شهرک چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 تخت 2 حمام 70 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
2 تخت 2 حمام 70 متر
4 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 1 حمام 75 متر
2,400,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
1 تخت 1 حمام 75 متر
5 ماه
5 ماه

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,756,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 104 متر
2,756,000,000.00 تومان / متری 26,5 میلیون
2 تخت 2 حمام 104 متر
5 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

3,192,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 تخت 2 حمام 114 متر
3,192,000,000.00 تومان / متری 28 میلیون
2 تخت 2 حمام 114 متر

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 170 متر
200,000,000.00 تومان / 6,000,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 170 متر

رهن و اجاره برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
200,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 115 متر
350,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 115 متر
10 ماه

فروش برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

2,142,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 تخت 2 حمام 126 متر
2,142,000,000.00 تومان / متری 17 میلیون
2 تخت 2 حمام 126 متر

رهن و اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 107 متر
100,000,000.00 تومان / 4,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 107 متر

اجاره برج پامچال در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

180,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 90 متر
180,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 90 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پامچال در شهرک چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

900,000,000.00 تومان / متری 12,9 میلیون
1 تخت 2 حمام 70 متر
900,000,000.00 تومان / متری 12,9 میلیون
1 تخت 2 حمام 70 متر
1 سال
1 سال

فروش برج پامچال در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,404,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
3 تخت 2 حمام 108 متر
1,404,000,000.00 تومان / متری 13 میلیون
3 تخت 2 حمام 108 متر

برج پامچال شهرک چیتگر

شهرک چیتگر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ali

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 2