تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 سال
2 سال

رهن کامل برج آسمان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

250,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 109 متر
250,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 خواب 109 متر
2 سال
2 سال

فروش برج کارکنان شرکت نفت چیتگر

کوهک

2,555,000,000.00 تومان / متری 17.5 میلیون
3 خواب 146 متر
2,555,000,000.00 تومان / متری 17.5 میلیون
3 خواب 146 متر