تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
2 ماه

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,795,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,795,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,600,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر

رهن و اجاره برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام 137 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 1 حمام 137 متر
3 ماه

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

4,658,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر
4,658,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 127 متر
8 ماه

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

3,500,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر
3,500,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر
9 ماه
9 ماه

فروش برج کاسپین در منطقه 22

کوهک

3,450,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
3,450,000,000.00 تومان / متری 25 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر

رهن و اجاره برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 98 متر
400,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 98 متر