تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

4,318,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
4,318,000,000.00 تومان / متری 34 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر

رهن و اجاره برج های کوهک در منطقه 22

کوهک

100,000,000.00 تومان / 7,000,000اجاره
2 تخت 2 حمام 142 متر
100,000,000.00 تومان / 7,000,000اجاره
2 تخت 2 حمام 142 متر
1 ماه

فروش برج کوهک در چیتگر

کوهک

6,165,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
6,165,000,000.00 تومان / متری 45 میلیون
3 تخت 2 حمام 137 متر
1 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

5.04 تومان / متری 36 میلیون
2 تخت 2 حمام 140 متر
5.04 تومان / متری 36 میلیون
2 تخت 2 حمام 140 متر
1 ماه

فروش برج کوهک در منطقه 22

کوهک

3,663,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
2 تخت 2 حمام 99 متر
3,663,000,000.00 تومان / متری 37 میلیون
2 تخت 2 حمام 99 متر

فروش پنت برج کوهک در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 240 متر
11,760,000,000.00 تومان / متری 49 میلیون
3 تخت 2 حمام 240 متر