تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
4 ماه
4 ماه

فروش برج گلبانگ در چیتگر

زیبادشت

4,200,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 131 متر
4,200,000,000.00 تومان / متری 32 میلیون
3 تخت 2 حمام 131 متر
6 ماه
6 ماه

فروش برج گلبانگ در چیتگر

دهکده المپیک

3,730,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر
3,730,000,000.00 تومان / متری 27 میلیون
3 تخت 2 حمام 138 متر