تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج یاس در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
300,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
10 ماه
10 ماه

اجاره برج یاس در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج یاس در شهرک عقاب

شهرک عقاب

1,898,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 146 متر
1,898,000,000 تومان / متری 13 میلیون
2 خواب 2 سرویس 146 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج یاس در منطقه 22

کوهک

1,660,000,000 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 143 متر
1,660,000,000 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 143 متر
11 ماه
11 ماه

فروش برج یاس چیتگر

بلوار کوهک

2,144,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 134 متر
2,144,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 134 متر
1 سال
1 سال

فروش برج یاس چیتگر

کوهک

2,320,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 145 متر
2,320,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 145 متر
1 سال
1 سال

اجاره برج یاس منطقه 22

کوهک

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1 سال
1 سال

فروش برج یاس منطقه 22

بلوار کوهک

1,914,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر
1,914,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 132 متر