تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن و اجاره برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 136 متر
100,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 136 متر

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
140,000,000 تومان / 5,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 145 متر
10 ماه

فروش برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

1,970,000,000 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,970,000,000 تومان / متری 14,6 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر

برج 12 فروردین در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

اجاره برج 12 فروردین چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
11 ماه
11 ماه

رهن برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش برج 12 فروردین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

2,295,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر
2,295,000,000 تومان
3 خواب 2 سرویس 135 متر