تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

30,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
9 تخت 6 حمام 175 متر
30,000,000,000.00 تومان / متری 57 میلیون
9 تخت 6 حمام 175 متر

فروش واحد شخصی ساز در شهرک گلستان

شهرک گلستان

25,000,000,000.00 تومان / متری 46 میلیون
9 تخت 6 حمام 180 متر
25,000,000,000.00 تومان / متری 46 میلیون
9 تخت 6 حمام 180 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 4,200,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر
100,000,000.00 تومان / 4,200,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر

اجاره آپارتمان در شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر
100,000,000.00 تومان / 3,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 155 متر

فروش آپارتمان شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

3,100,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 155 متر
3,100,000,000.00 تومان
3 تخت 2 حمام 155 متر

واحد اداری شهرک گلستان

شهرک گلستان غربی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

رهن کامل در شهرک گلستان

شهرک گلستان

50,000,000.00 تومان / 5,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 135 متر
50,000,000.00 تومان / 5,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 135 متر

فروش واحد سند دار شهرک گلستان

شهرک گلستان

1,080,000,000.00 تومان / متری 14,7 میلیون
2 تخت 2 حمام 73 متر
1,080,000,000.00 تومان / متری 14,7 میلیون
2 تخت 2 حمام 73 متر

فروش واحد در شهرک گلستان

شهرک گلستان

6,204,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 282 متر
6,204,000,000.00 تومان / متری 22 میلیون
3 تخت 2 حمام 282 متر

رهن واحد در شهرک گلستان

شهرک گلستان

210,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 150 متر
210,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 150 متر

اجاره واحد شخصی ساز در سروستان

شهرک گلستان

300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 180 متر
300,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 تخت 2 حمام 180 متر

رهن آپارتمان در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان غربی

150,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 75 متر
150,000,000.00 تومان / رهن کامل
2 تخت 2 حمام 75 متر

اجاره ویلا در شهرک گلستان

شهرک گلستان

150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر
150,000,000.00 تومان / 3,000,000 اجاره
2 تخت 2 حمام 110 متر

اجاره ویلایی در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان

100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 170 متر
100,000,000.00 تومان / 4,500,000 اجاره
3 تخت 2 حمام 170 متر

فروش واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

3,925,000,000.00 تومان / متری 23.5 میلیون
3 تخت 2 حمام 167 متر
3,925,000,000.00 تومان / متری 23.5 میلیون
3 تخت 2 حمام 167 متر
1 2 3