تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
9 ماه
9 ماه

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,400,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر
1,400,000,000 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 2 سرویس 94 متر

فروش مجتمع زیتون در منطقه 22

کوهک

1,300,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
1,300,000,000 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
11 ماه

فروش مجتمع زیتون در منطقه 22

کوهک

1,100,000,000 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر
1,100,000,000 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 2 سرویس 95 متر