تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش مجتمع زیتون کوهک

اطراف دریاچه

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 86 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 86 متر
1 سال
1 سال

فروش برج زیتون در چیتگر

کوهک

1,400,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 94 متر
1,400,000,000.00 تومان / متری 15 میلیون
2 خواب 94 متر
1 سال
1 سال

فروش مجتمع زیتون در منطقه 22

کوهک

1,300,000,000.00 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 95 متر
1,300,000,000.00 تومان / متری 13,7 میلیون
2 خواب 95 متر
2 سال
2 سال

فروش مجتمع زیتون در منطقه 22

کوهک

1,100,000,000.00 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 95 متر
1,100,000,000.00 تومان / متری 11,6 میلیون
2 خواب 95 متر