تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

دهکده المپیک

4,000,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر
4,000,000,000 تومان / متری 37 میلیون
2 خواب 2 سرویس 109 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 85 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شمال همت

2,100,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر
2,100,000,000 تومان / متری 24 میلیون
2 خواب 2 سرویس 85 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر
520,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 140 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر
550,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
370,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

12,300,000,000 تومان / متری 41 میلیون
3 خواب 2 سرویس 300 متر
12,300,000,000 تومان / متری 41 میلیون
3 خواب 2 سرویس 300 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

3,402,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر
3,402,000,000 تومان / متری 27 میلیون
2 خواب 2 سرویس 126 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
370,000,000 تومان / 1,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر
180,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 117 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر
3,300,000,000 تومان / متری 30 میلیون
2 خواب 2 سرویس 110 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر
650,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 210 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
200,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,205,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
4,205,000,000 تومان / متری 29 میلیون
3 خواب 2 سرویس 145 متر
1 2 3 4