تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر
18,810,000,000 تومان / متری 33 میلیون
3 خواب 2 سرویس 570 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر
27,900,000,000 تومان / متری 31 میلیون
3 خواب 2 سرویس 900 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

4,400,000,000 تومان / متری27,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 158 متر
4,400,000,000 تومان / متری27,8 میلیون
3 خواب 2 سرویس 158 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

3,200,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر
3,200,000,000 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 2 سرویس 112 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

3,500,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 135 متر
3,500,000,000 تومان / متری 26 میلیون
2 خواب 2 سرویس 135 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

2,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر
2,450,000,000 تومان / متری 25 میلیون
2 خواب 2 سرویس 98 متر

فروش واحد در شهرک راه آهن

شهرک گلستان

2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر
2,640,000,000 تومان / متری 22 میلیون
2 خواب 2 سرویس 120 متر

فروش واحد ویلایی دهکده المپیک

دهکده المپیک

2,100,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر
2,100,000,000 تومان / متری 20 میلیون
2 خواب 2 سرویس 105 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

2,645,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر
2,645,000,000 تومان / متری 23 میلیون
2 خواب 2 سرویس 115 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

1,848,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 88 متر
1,848,000,000 تومان / متری 21 میلیون
2 خواب 2 سرویس 88 متر

فروش واحد در شهرک گلستان غربی

شهرک گلستان

2,700,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 3 سرویس 115 متر
2,700,000,000 تومان / متری 23,5 میلیون
2 خواب 3 سرویس 115 متر

اجاره واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان

480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر
480,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 185 متر

فروش واحد ویلایی در چیتگر

شهرک گلستان غربی

2,100,000,000 تومان / متری 17,1 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر
2,100,000,000 تومان / متری 17,1 میلیون
2 خواب 2 سرویس 123 متر

فروش آپارتمان در چیتگر

شهرک گلستان

4,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 180 متر
4,500,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 180 متر

فروش واحد ویلایی در منطقه 22

شهرک گلستان

3,825,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
3,825,000,000 تومان / متری 25 میلیون
3 خواب 2 سرویس 153 متر
1 2 3
error: