تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 182 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 182 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

60,000,000,000.00 تومان / متری 90 میلیون
9 خواب 190 متر
60,000,000,000.00 تومان / متری 90 میلیون
9 خواب 190 متر
6 ماه
6 ماه

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه22

اطزاف دریاچه چیتگر

8,700,000,000.00 تومان / متری60 میلیون
3 خواب 145 متر
8,700,000,000.00 تومان / متری60 میلیون
3 خواب 145 متر
6 ماه
6 ماه

فروش واحدشخصی ساز در منطقه 22

اطراف دریاپه چیتگر

2,900,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
2 خواب 80 متر
2,900,000,000.00 تومان / متری 36 میلیون
2 خواب 80 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

140,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 خواب 120 متر
140,000,000.00 تومان / 5.000.000 اجاره
2 خواب 120 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه22

دهکده المپیک

1,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 67 متر
1,900,000,000.00 تومان / متری 29 میلیون
2 خواب 67 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 180 متر
800,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 180 متر

فروش آپارتمان شحصی ساز درمنطقه22

شهرک گلستان

9,300,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 155 متر
9,300,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 155 متر

فروش آپارتمان شخصی ساز در منطقه22

شهرک گلستان

8,700,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 145 متر
8,700,000,000.00 تومان / متری 60 میلیون
3 خواب 145 متر

فروش واحد شخصی ساز در چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000,000.00 تومان / متری 200 میلیون
9 خواب 500 متر
100,000,000,000.00 تومان / متری 200 میلیون
9 خواب 500 متر

رهن و اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

کوهک

900,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 170 متر
900,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 170 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

5,250,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
125 متر
5,250,000,000.00 تومان / متری 42 میلیون
125 متر

فروش واحد شخصی ساز در منطقه 22

وردآورد

23,100,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
12 خواب 660 متر
23,100,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
12 خواب 660 متر

رهن واجاره واحد شخصی ساز در منطقه22

کوهک

100,000,000.00 تومان / 1.500.000 اجاره
3 خواب 156 متر
100,000,000.00 تومان / 1.500.000 اجاره
3 خواب 156 متر
7 ماه
7 ماه

فروش پنت هاوس لاکچری در منطقه22

اطراف دریاچه چیتگر

1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 خواب 1080 متر
1,008,000,000,000.00 تومان / متری 100 میلیون
4 خواب 1080 متر
1 2 3 7