تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
9 ماه
9 ماه

فروش برج یاس در چیتگر

کوهک

8,500,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 247 متر
8,500,000,000.00 تومان / متری 35 میلیون
3 خواب 247 متر
9 ماه
9 ماه

رهن برج یاس در چیتگر

کوهک

500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر
500,000,000.00 تومان / رهن کامل
3 خواب 135 متر

فروش آپارتمان یاس در منطقه 22

کوهک

1,200,000,000.00 تومان / متری 10,5 میلیون
2 خواب 115 متر
1,200,000,000.00 تومان / متری 10,5 میلیون
2 خواب 115 متر

فروش مجتمع یاس در چیتگر

کوهک

900,000,000.00 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 75 متر
900,000,000.00 تومان / متری 12 میلیون
2 خواب 75 متر