تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
6 ماه
6 ماه

فروش برج در منطقه 22

شمال همت

1,400,000,000 تومان / متری 17,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 78 متر
1,400,000,000 تومان / متری 17,9 میلیون
2 خواب 2 سرویس 78 متر
11 ماه
11 ماه

فروش آپارتمان در شهرک نمونه

شمال همت

1,150,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
1,150,000,000 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 2 سرویس 87 متر
11 ماه
11 ماه

فروش مجتمع در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

1,200,000,000 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
1,200,000,000 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 2 سرویس 102 متر
11 ماه
11 ماه

فروش واحد در شهرک نمونه سپاه

شمال همت

810,000,000 تومان / متری 10,4 میلیون
2 خواب 1 سرویس 78 متر
810,000,000 تومان / متری 10,4 میلیون
2 خواب 1 سرویس 78 متر
11 ماه
11 ماه

فروش در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

820,000,000 تومان / متری 12,6 میلیون
2 خواب 1 سرویس 65 متر
820,000,000 تومان / متری 12,6 میلیون
2 خواب 1 سرویس 65 متر
11 ماه
11 ماه

فروش آپارتمان در شهرک نمونه

شمال همت

1,485,000,000 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر
1,485,000,000 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 78 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
2 خواب 2 سرویس 78 متر