تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس
1 سال
1 سال

فروش برج در منطقه 22

شمال همت

1,400,000,000.00 تومان / متری 17,9 میلیون
2 خواب 78 متر
1,400,000,000.00 تومان / متری 17,9 میلیون
2 خواب 78 متر

فروش آپارتمان در شهرک نمونه

شمال همت

1,150,000,000.00 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 87 متر
1,150,000,000.00 تومان / متری 13,2 میلیون
2 خواب 87 متر

فروش مجتمع در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

1,200,000,000.00 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 102 متر
1,200,000,000.00 تومان / متری 11,8 میلیون
2 خواب 102 متر

فروش واحد در شهرک نمونه سپاه

شمال همت

810,000,000.00 تومان / متری 10,4 میلیون
2 خواب 78 متر
810,000,000.00 تومان / متری 10,4 میلیون
2 خواب 78 متر

فروش در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

820,000,000.00 تومان / متری 12,6 میلیون
2 خواب 65 متر
820,000,000.00 تومان / متری 12,6 میلیون
2 خواب 65 متر

فروش آپارتمان در شهرک نمونه

شمال همت

1,485,000,000.00 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 135 متر
1,485,000,000.00 تومان / متری 11 میلیون
3 خواب 135 متر

اجاره در شهرک نمونه منطقه 22

شمال همت

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 78 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 78 متر