تلفن : 02148425 📞
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

فروش برج فرزانگان در چیتگر

کوهک

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 125 متر
1 سال
1 سال

فروش برج فرزانگان چیتگر

کوهک

2,368,000,000.00 تومان / متری 12,8 میلیون
3 تخت 2 حمام 185 متر
2,368,000,000.00 تومان / متری 12,8 میلیون
3 تخت 2 حمام 185 متر