تلفن : 02148425 📞
موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
امکانات
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره واحد 114 متری برج اسمان

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
16 ساعت
16 ساعت

فروش واحد 125 متری همراه شهر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
4 روز
4 روز

فروش واحد 109 متری برج آسمان چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر

اجاره واحد 105 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 105 متر

برج لوكس نارنجستان ٤

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 104 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 104 متر
7 روز
7 روز

فروش برج اسمان دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 114 متر
7 روز
7 روز

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 109 متر

فروش پروژه اداری لکسون

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
142 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
142 متر

اجاره واحد 90 متری چیتگر

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 90 متر

اجاره واحد 75متری منطقه 22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 75 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
1 خواب 75 متر

اجاره برج پامچال منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 96 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 96 متر

رهن واحد شخصی ساز منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 خواب 135 متر

اجاره واحد110 متری منطقه22

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 110 متر

اجاره واحد67متری شهرک نمونه

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 67 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 67 متر

اجاره واحد 125 متری کوهک

4030

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 خواب 125 متر
1 2 3 88