پیشرفت فیزیکی پروژه نارنجستان 2

11 تیر 1399
0 دیدگاه

گزارش  تصویری پیشرفت فیزیکی پروژه نارنجستان 2

شروع و اجرای عملیات تیغه چینی در هر 2 بلوک از پروژه نارنجستان 2
نصب وال پست و فریم در هر 2 بلوک تا طبقه چهارم
بتن ریزی سقف طبقه هفتم
افزایش 11 متری ارتفاع تاورکرین

پیشرفت پروژه نارنجستانپروژه نارنجستانبرج نارنجستان 2

ارسال دیدگاه