: 156 ملک برای رهن / اجاره
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

رهن برج سفید در منطقه 22

شمال همت

250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر
250,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 112 متر

رهن کامل در شهرک گلستان

شهرک گلستان

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 92 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 92 متر

اجاره برج همراه شهر منطقه 22

بلوار اردستانی

100,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج ساحل منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر
200,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر

رهن برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 170 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 170 متر

اجاره برج آسمان شمال دریاچه

اطراف دریاچه چیتگر

30,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر
30,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 110 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 1,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

رهن ویلایی در شهرک گلستان

شهرک گلستان

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3 خواب 2 سرویس 300 متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.
3 خواب 2 سرویس 300 متر

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 4,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر
150,000,000 تومان / 4,200,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر

رهن برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 130 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 130 متر

اجاره برج برلیان منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر
100,000,000 تومان / 3,600,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 127 متر

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 121 متر
100,000,000 تومان / 6,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 121 متر
1 2 3 11