: 124 ملک برای رهن / اجاره
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

120,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر
120,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره مجتمع آریا در منطقه 22

کوهک

200,000,000 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر
200,000,000 تومان / 1,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج زیتون در منطقه 22

کوهک

80,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر
80,000,000 تومان / 2,900,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 102 متر

اجاره برج پاریز دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

40,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 106 متر
40,000,000 تومان / 5,200,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 106 متر

اجاره برج آسمان دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
150,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 135 متر

اجاره برج ساحل دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 111 متر

اجاره برج ساحل منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر
200,000,000 تومان / 6,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 130 متر

اجاره برج همراه شهر منطقه 22

بلوار اردستانی

100,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 125 متر
100,000,000 تومان / 2,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 125 متر

رهن برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر
330,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 120 متر

اجاره برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 165 متر
150,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 165 متر

اجاره برج ساحل در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 92 متر
100,000,000 تومان / 4,000,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 92 متر

اجاره برج احرار اطراف دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر
100,000,000 تومان / 3,000,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 120 متر

رهن برج آسمان در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 114 متر
240,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 114 متر

اجاره واحد شخصی ساز در منطقه 22

شهرک گلستان

100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 170 متر
100,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 170 متر
1 2 3 9
0/5 (0 Reviews)