: 198 ملک برای رهن / اجاره
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

اجاره برج ارکیده شهرک چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

150,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 88 متر
150,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 88 متر

اجاره برج امین دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 108 متر
100,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 108 متر

اجاره برج صیاد شیرازی در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
80,000,000 تومان / 3,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 114 متر
1 هفته
1 هفته

اجاره برج سروناز در منطقه 22

شهرک گلستان

50,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر
50,000,000 تومان / 3,300,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 85 متر

اجاره برج پارامیس در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

200,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 95 متر
200,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 95 متر

اجاره آپارتمان در دهکده المپیک

دهکده المپیک

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 129 متر
2 هفته
2 هفته

اجاره برج بنفشه در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر
50,000,000 تومان / 3,400,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 115 متر

اجاره برج صبا در منطقه 22

کوهک

200,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر
200,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 118 متر

اجاره برج پاریز در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 180 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 180 متر

اجاره برج دندانپزشکان چیتگر

کوهک

280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر
280,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 140 متر

اجاره مجتمع یاس در چیتگر

کوهک

300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 132 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
2 خواب 2 سرویس 132 متر

فروش برج ایزدیار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر
50,000,000 تومان / 4,500,000 اجاره
3 خواب 2 سرویس 150 متر

اجاره برج احرار دریاچه چیتگر

اطراف دریاچه چیتگر

300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر
300,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 125 متر

اجاره برج قائم در منطقه 22

اطراف دریاچه چیتگر

70,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر
70,000,000 تومان / 2,500,000 اجاره
2 خواب 2 سرویس 90 متر

اجاره واحد اداری در منطقه 22

کوهک

500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 240 متر
500,000,000 تومان / رهن کامل
3 خواب 2 سرویس 240 متر
1 2 3 14